RT-Bergschenhoek
/

ontdek jouw RekenTalent

Werkwijze


Kennismaking

Bij het aanmelden van uw kind wordt er een afspraak gemaakt om kennis te maken. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos. In dit gesprek wordt duidelijk wat u van de Remedial Teaching verwacht en wat ik kan bieden aan uw kind. Wanneer u besluit om verder te gaan met de begeleiding, wordt u gevraagd om een intakeformulier in te vullen voor de eerstvolgende afspraak. Het is prettig als u tijdens het intakegesprek relevante informatie meeneemt. Denk hierbij aan rapporten en toetsgegevens van school, eventuele RT-verslagen en/of onderzoeksverslagen. 

Onderzoek
In dit onderzoek zullen verschillende testen worden afgenomen die gerelateerd zijn aan het leerprobleem. Na afname van het onderzoek wordt er een handelingsplan geschreven waarin de resultaten van het onderzoek zijn opgenomen. Hierin wordt de problematiek beschreven, hoe eraan gewerkt gaat worden en wanneer de evaluatie plaatsvindt. 

Het onderzoek en handelingsplan  wordt met de ouders besproken. Als de ouders akkoord gaan, wordt voor een bepaalde periode een overeenkomst voor RT opgesteld.

Begeleiding
Na het opstellen en goedkeuren van het handelingsplan, kunnen de begeleidingssessies worden gestart. De planning wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld. Leerproblemen en stoornissen gaan vaak samen met onzekerheid, faalangst en problemen in werkhouding. Ook hieraan zal in de begeleiding extra aandacht worden geschonken.   

Toetsing en evaluatie
Na een periode van 10 weken wordt geëvalueerd. Deze evaluatie kan samengaan met het afnemen/herhalen van één of meerdere toesten. Hierna wordt in een persoonlijk gesprek met de ouders toegelicht welke doelen al behaald zijn en hoe de leerling vordert. Tevens wordt besproken of het handelingsplan gecontinueerd wordt, moet worden aangepast of dat begeleiding niet meer nodig is. 

 
Opbellen
E-mail