RT-Bergschenhoek
/

ontdek jouw RekenTalent

Wat is remedial teaching? 


Remedial Teaching betekent letterlijk "herstellend lesgeven“. Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan kinderen die (pedagogisch/ didactische) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaalde leer- en/of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Ook kan het zijn dat een kind een bepaalde periode door omstandigheden minder van het onderwijs heeft geprofiteerd dan verwacht werd. Hierdoor heeft deze leerling een achterstand opgelopen, die binnen de klassensituatie moeilijk is in te lopen.
Er kan echter ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren, ook zij kunnen extra aandacht en zorg gebruiken. De meest bekende leerstoornissen zijn dyslexie en dyscalculie.

Waarom remedial teaching?

Veel scholen vinden extra zorg aan leerlingen met leerproblemen belangrijk. In de praktijk blijkt echter dat dit moeilijk vorm te geven is. De groepen zijn groot, problemen van andere leerlingen vragen meer aandacht of de benodigde tijd of expertise ontbreken. Individuele aandacht voor leerlingen, met misschien wat minder grote problemen, is iets wat scholen vaak moeilijk kunnen bieden.

RT-Bergschenhoek kan deze individuele aandacht voor deze leerlingen wel bieden. Er is veel aandacht voor positieve kenmerken van de leerling en het bevorderen van het zelfvertrouwen staat centraal.

De praktijk levert maatwerk: uitgaande van het kind en zijn of haar mogelijkheden, begeleiding in nauwe samenspraak met de ouders, in een rustige omgeving. Er is ook  ruimte voor overleg met school, maar altijd na overleg met de ouders.


 
Opbellen
E-mail